Wie komt in aanmerking voor VDAB Loopbaancheques

Met VDAB Loopbaancheques kan je loopbaanbegeleiding volgen bij een erkend loopbaancenter. Je kan deze cheques eenvoudig aanvragen via de website van VDAB

Sinds 01 januari 2020 is de wetgeving rond loopbaanbegeleiding veranderd.

Werknemers of zelfstandigen die in Vlaanderen of Brussel wonen een minimum 7 jaar werkervaring hebben (oftewele 2.555 werkdagen) opgebouwd gedurende hun loopbaancarrière hebben recht op 7 uur loopbaanbegeleiding om 6 jaar.

Wanneer je loopbaancheques bestelt zal je eerst een cheque van 4 uur kunnen bestellen. Voor deze cheque betaal je €45. Deze cheque geeft recht op 4 uur loopbaanbegeleiding bij een erkend loopbaancenter. CareerPoint sluit dan de vorige loopbaancheque af, en jij kan via het online platform van VDAB een nieuwe cheque bestellen. Wil je daarna opnieuw een loopbaancheque bestellen, dan kan dit pas als je de vorige 4 sessies hebt opgebruikt. De tweede cheque geeft recht op 3 uur loopbaanbegeleiding. 

Uitzonderingen

Sommige situaties zijn gelijkgesteld aan werkervaring en tellen mee als gewerkte dagen:

- Je ontvangt een ziekte-uitkering van de mutualiteit terwijl je nog een contract hebt bij de werkgever.
- De zomervakanties voor leerkrachten
- IBO contracten
- Economische werkloosheid
- Ouderschapsverlof of zwangerschapsverlof

Daarnaast kan je soms ook rechthebben op loopbaancheques als je niet in Vlaanderen of Brussel woont. Je hebt o.a. ook recht op loopbaancheques als je:

-In Vlaanderen woont maar werkt in een ander EU land zoals bijvoorbeeld Nederland.
- In een ander EU land woont zoals bijvoorbeeld Nederland, maar in Vlaanderen werkt.

In deze gevallen kan je best je loopbaancheques bestellen via het gratis nummer van VDAB: 0800 30 700. Het kan zijn dat je via het online platform dan onterecht geweigerd wordt voor het bestellen van loopbaancheques.

Voorwaarden VDAB Loopbaancheques